Субјекат и предикат 7. разред

Субјекат и предикат 7. разред

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Реченица – тест

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи реченице у којима уочаваш прост глаголски предикат.

2. У реченици ''Јанко је био мој учитељ'' именски део предиката чине:

3. Субјекат који се увек јавља у номинативу назива се:

4. Логички субјекат може бити у:

5. Означи реченицу у којој препознајеш граматички субјекат.
6. Субјекат може бити:

7. Означи реченицу у којој препознајеш именски предикат.

8. Шта није део именског предиката?

9. У реченици ''Лазар је ХТЕО ДА ПОБЕДИ Станка'' предикат је:

10. Означи реченицу у којој примећујеш именски предикат.
11. Означи реченицу у којој је истакнут субјекат.

12. Само у једној реченици предикат је глаголски. Пронађи је.

13. Означи реченицу у којој је реч ЛОНАЦ у служби субјекта.

14. У реченици ''Лазар ЈЕ КУПИО чоколаду'' предикат је:

15. У једној реченици субјекат није логички. Пронађи је.
16. Означи реченице у којима препознајеш глаголски предикат.

17. Предикат који се састоји од помоћног глагола и именског дела предиката назива се:

18. Предикат који је исказан глаголом у личном глаголском облику зове се:

19. У реченици ''Голубови живе широм света'', субјекат је:

20. Предикат може бити.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ