Субјекат и предикат 7. разред

Субјекат и предикат 7. разред

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Реченица – тест

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи реченицу у којој примећујеш именски предикат.

2. Предикат који је исказан глаголом у личном глаголском облику зове се:

3. У реченици ''Голубови живе широм света'', субјекат је:

4. Означи реченицу у којој је истакнут субјекат.

5. У реченици ''Јанко је био мој учитељ'' именски део предиката чине:

6. У реченици ''Лазар је ХТЕО ДА ПОБЕДИ Станка'' предикат је:

7. Предикат који се састоји од помоћног глагола и именског дела предиката назива се:

8. Субјекат може бити:

9. Предикат може бити.

10. Означи реченице у којима препознајеш глаголски предикат.

11. Означи реченице у којима уочаваш прост глаголски предикат.

12. Субјекат који се увек јавља у номинативу назива се:

13. Означи реченицу у којој препознајеш именски предикат.

14. Шта није део именског предиката?

15. У једној реченици субјекат није логички. Пронађи је.

16. Означи реченицу у којој препознајеш граматички субјекат.

17. Логички субјекат може бити у:

18. Само у једној реченици предикат је глаголски. Пронађи је.

19. У реченици ''Лазар ЈЕ КУПИО чоколаду'' предикат је:

20. Означи реченицу у којој је реч ЛОНАЦ у служби субјекта.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ