Ваздух и вода – тест

Резултат теста

1. Ваздух је:

2. Који племенити гасови улазе у састав ваздуха? (више тачних одговора)

3. Шта су племенити гасови?

4. На којој слици је приказан ваздух који садржи веће количине загађених супстанци?

5. У загађене супстанце спадају: (више тачних одговора)
6. Масени удео кисеоника:

7. У ком агрегатном стању се може наћи вода?

8. Минералним водама се називају:

9. Шта је кишница?

10. Дестилована вода представља:
11. На којој температури је највећа густина воде?

12. Зашто лед плива по води?

13. За шта се углавном користи дестилована вода? (више тачних одговора)

14. Какве су отпадне воде? (више тачних одговора)

15. Да би вода била пијаћа, каква мора да буде? (више тачних одговора)
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ