Круг – контролни задатак

Obim i površina kruga – test

Резултат теста

1. Израчунати централни угао ако је одговарајући периферијски угао 59°.

2. У кругу полупречника 12cm површина кружног исечка коме одговара централни угао од 30° је:

3. Дијагонала квадрата је 6cm.Израчунати површину описаног круга око тог квадрата.

4. У квадрат странице 10cm уписана је кружница. Обим те кружнице је:

5. Колико гостију може да седне за округли сто пречника 1,5m ако сваки гост заузима бар 0,75m обима тог стола?
6. Унутрашњи угао правоуглог троугла је 40°.Под којим углом се види свака катета троугла из центра описане кружнице?

7. Израчунати површину круга чији је обим 22π cm.

8. Мера централног угла над кружним луком који је једнак 1/2 кружнице је:

9. Два концентрична круга имају полупречнике дужине 8cm и 5cm.Површина прстена који ови кругови одређују једнака је:

10. Пут који пређе врх велике казаљке, чија је дужина 10 cm, за један сат једнак је:
11. Који део кружнице представља кружна линија чији је периферијски угао 22°30'?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ