Хајдуци и ускоци. Срби у ратовима Хабзбуршке монархије – тест

Хајдуци и ускоци. Срби у ратовима Хабзбуршке монархије – тест

Резултат теста

1. Који празник је хајдучки растанак?

2. Како се звао вршачки владика који је предводио устанак Срба у Банату 1594?

3. У којој области је било највише ускока?

4. Кандија је...

5. Варадински рат завршен је склапањем мира 1718. у ком граду?
6. Које године је склопљен Београдски мир којим су Турци поново завладали данашњом централном Србијом?

7. Када се водила битка код Качаника?

8. У ком рату се деловали ускоци Стојан Јанковић, Илија Смиљанић, Вук Мандушић и Бајо Пивљанин ?

9. У ком периоду је данашња централна Србија била под хабзбуршком влашћу као ,,Краљевина Србија" ?

10. Који празник је хајдучки састанак?
11. Карађорђе и Алекса Ненадовић борили су се у Кочиној крајини у хабзбуршким фрајкорима?

12. Како се другачије зове Велики бечки рат?

13. Мореја је...

14. У ком веку се водио Кандијски рат?

15. У ком рату је учествовао Еуген Савојски?
16. Од понуђених имена означи оне који су били хајдуци:

17. Како се зове мистериозна личност која је предводила Србе у Бачкој након Мохачке битке ?

18. Градић Сењ, био је седиште ?

19. У ком периоду је трајала ,,Кочина крајина"?

20. После ког рата су Банат и данашња централна Србија ушли у састав Хабзбуршке монархије?
21. Које године су Турци спалили мошти Светог Саве у Београду, на Врачару?

22. Када је била друга турска неуспешна опсада Беча ?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ