Хајдуци и ускоци. Срби у ратовима Хабзбуршке монархије – тест

Хајдуци и ускоци. Срби у ратовима Хабзбуршке монархије – тест

Резултат теста

1. Шта су фрајкори ?

2. Варадински рат завршен је склапањем мира 1718. у ком граду?

3. Које године је била битка код Гроцке ?

4. Велики бечки (Морејски) рат завршен је 1699. склапањем мира. У ком месту је мир склопљен?

5. Како се другачије зове Велики бечки рат?

6. Како се звао вршачки владика који је предводио устанак Срба у Банату 1594?

7. Ускоци су живели под турском влашћу.

8. Од понуђених имена означи оне који су били хајдуци:

9. Означи имена најзначајнијих ускока:

10. У којој области је било највише ускока?

11. Како се зове мистериозна личност која је предводила Србе у Бачкој након Мохачке битке ?

12. У ком периоду је данашња централна Србија била под хабзбуршком влашћу као ,,Краљевина Србија" ?

13. У ком рату је учествовао Еуген Савојски?

14. Карађорђе и Алекса Ненадовић борили су се у Кочиној крајини у хабзбуршким фрајкорима?

15. Како се зове област у Далмацији одакле је био Стојан Јанковић?

16. Које године су Турци спалили мошти Светог Саве у Београду, на Врачару?

17. Који празник је хајдучки растанак?

18. Градић Сењ, био је седиште ?

19. У ком рату се деловали ускоци Стојан Јанковић, Илија Смиљанић, Вук Мандушић и Бајо Пивљанин ?

20. Како се звала поверљива особа код које су се хајдуци крили током зиме?

21. У ком рату је погинуо Стојан Јанковић ?

22. Које године је склопљен Београдски мир којим су Турци поново завладали данашњом централном Србијом?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ