Хајдуци и ускоци. Срби у ратовима Хабзбуршке монархије – тест

Хајдуци и ускоци. Срби у ратовима Хабзбуршке монархије – тест

Резултат теста

1. У којој области је било највише ускока?

2. Градић Сењ, био је седиште ?

3. Које године је била битка код Гроцке ?

4. Означи имена најзначајнијих ускока:

5. Кандија је...

6. Од понуђених имена означи оне који су били хајдуци:

7. Карађорђе и Алекса Ненадовић борили су се у Кочиној крајини у хабзбуршким фрајкорима?

8. Како се зове мистериозна личност која је предводила Србе у Бачкој након Мохачке битке ?

9. Како се зове област у Далмацији одакле је био Стојан Јанковић?

10. Шта су Срби добили од султана након Кочине крајине ?

11. После ког рата су Бачка и Срем ушли у састав Хабзбуршке монархије?

12. После ког рата су Банат и данашња централна Србија ушли у састав Хабзбуршке монархије?

13. Како се другачије зове Велики бечки рат?

14. Који празник је хајдучки растанак?

15. Шта су фрајкори ?

16. У ком рату је погинуо Стојан Јанковић ?

17. Мореја је...

18. Које године је склопљен Београдски мир којим су Турци поново завладали данашњом централном Србијом?

19. У ком рату је учествовао Еуген Савојски?

20. У ком периоду је трајала ,,Кочина крајина"?

21. У ком веку се водио Велики бечки рат?

22. Како се звала поверљива особа код које су се хајдуци крили током зиме?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ