Podsistemi kod vozila drumskog saobraćaja – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Šta je motocikl?

2. Motocikl može da dostigne brzinu i do?

3. Koje godine se sagradio motocikl?

4. Prvi motocikl sagradili su Karl Benc i Gotlib Dajmler u Engleskoj.

5. Osnovni delovi motocikla su?
6. Šta je moped?

7. Delovi automobila su?

8. Karoserija je donji deo automobila, kolni sanduk (pod, sedišta i krov).

9. Za pokretanje automobia koristi se:

10. Motor je blok u kojem se nalazi cilindar, klip, ulazni i izduvni ventili, klipnjača, radilica i bregaste osovine.
11. Šta čini sklop mehanizama koji omogućava da sila motora deluje na sistem kretanja automobila?

12. Diferencijal omogućava različit broj okretanja točkova u krivini.

13. Koji deo automobila povezuje motor sa menjačem brzine?

14. Sistem za upravljanje čine?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ