Степен и научни запис броја – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Степен и научни запис броја – тест

Резултат теста

1. Упрости израз: a⁵∙a⁴

2. Колико је 2⁴?

3. Упростити израз (x⁵∙x⁶∙x):(x³∙x⁴). Решење је:

4. Вредност израза (-1)¹⁵-(-1)¹²-(-2)³ је:

5. Вредност израза (-0,2)⁹∙(-5)⁹ је:
6. Вредност израза (-0,25)⁵∙4⁵је:

7. Колико износи (-1/3)³?

8. Израз 16³∙4⁴:2⁷ записати као степен са основом 2.

9. Број 6,4∙10³ је:

10. Број 5∙10ˉ⁴ једнак је броју:
11. Број 8,2∙10ˉ⁶ једнак је броју:

12. Број 0,000078 једнак је броју:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ