Глаголски прилог прошли и садашњи – тест (7.р.)

Глаголски прилог прошли и садашњи – тест (7.р.)

Народна књижевност – тест

Творба речи – тест

Синтагме – прилошке и глаголске

Резултат теста

1. Глаголски прилог прошли се гради од

2. Глаголски прилог садашњи се гради од глагола несвршеног вида.

3. Означи облике глаголског прилога прошлог.

4. Глаголски прилог садашњи глагола ПОЗНАВАТИ гласи:

5. У реченици: Дао је свој пристанак климнувши главом, глаголски прилог прошли има службу:
6. Глаголски прилог садашњи глагола СКАКАТИ гласи:

7. Означи исправну реченицу.

8. Глаголски прилог садашњи глагола ПЛАКАТИ гласи:

9. Глаголски прилог прошли је:

10. Глаголски прилог садашњи глагола ПРЕТЕРИВАТИ гласи:
11. Означи облике глаголског прилога садашњег.

12. Означи реченицу у којој је глаголски прилог прошли правилно написан.

13. Означи реченицу у којој је глаголски прилог садашњи употребљен као придев.

14. Глаголски прилог прошли помоћног глагола БИТИ гласи бивши.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ