Синтагме – прилошке и глаголске

Синтагме – прилошке и глаголске

Недоумице око речце НЕ

Синтагме – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ   и ОВДЕ 

1. Даријина бака нас је забављала цео дан причајући своје анегдоте. Глаголска синтагма је:

2. Анђела се обрадовала угледавши новог госта на забави. Глаголска синтагма из датог примера има функцију:

3. Заспао сам гледајући нови филм о Спајдермену. Главна реч глаголске синтагме у претходној реченици је:

4. У којој глаголској синтагми главна реч није у облику инфинитива:

5. Уплашивши се сопствене сенке, пала је у несвест, дозивајући његово име. Број глаголских синтагми у датом примеру:
6. Попити воду, појести сендвич, одморити душу – тако је замишљала одмор. У датом примеру има _____ глаголских синтагми:

7. Која је главна реч синтагме: вративши се са годишњег одмора.

8. Имам ја једну тајну, пронаћи је нећеш тако лако! Прилошка синтагма у наведеном примеру је:

9. Руком је одмахивао сасвим неодређено, преко рамена. Главна реч прилошке синтагме из датог примера је:

10. Изговорио је то једва чујно. Прилошка синтагма у наведеном примеру има функцију:
11. Означи реченицу у којој се налази прилошка синтагма:

12. Означи глаголску синтагму:

13. Која реченица не садржи глаголску синтагму:

14. Означи реченицу у којој је главна реч глаголске синтагме дата у облику инфинитива:

15. Који пример садржи именичку, придевску и глаголску синтагму:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста