Синтагме – тест

Синтагме – тест

Глаголски прилог садашњи

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ   и ОВДЕ 

Резултат теста

1. Означи главну реч у наведеној именичкој синтагми: културно седиште Европе

2. Означи реченицу у којој је субјекат исказан зависном синтагмом:

3. Означи врсту истакнуте синтагме у следећој реченици: ГЛЕДАЈУЋИ ФИЛМ, заспао сам.

4. Означи ЗАВИСНЕ ЧЛАНОВЕ у следећој синтагми: десна притока Дунава

5. Означи придевску синтагму која се налази у оквиру шире именичке синтагме. Римска купатила имала су веома добар систем за загревање просторија и стварање водене паре.

6. Означи глаголску синтагму из дате реченице и издвој њену главну реч: Момак, бријући цара, опази да су у њега козије уши.

7. Означи главну реч у наведеној именичкој синтагми: шумовити терени

8. Означи реченицу у којој је субјекат исказан зависном синтагмом:

9. Означи главну реч у следећој синтагми: лековити састојци биљака

10. Означи ЗАВИСНЕ ЧЛАНОВЕ у следећој синтагми: најстарија европска метропола

11. Означи главну реч у наведеној именичкој синтагми: дах пролећа

12. Означи ЗАВИСНЕ ЧЛАНОВЕ у следећој синтагми: десна обала реке Ресаве

13. Означи којој врсти синтагме припада следећа синтагма: ИСПРАВИТИ НЕПРАВДУ

14. Означи реченицу у којој је субјекат исказан зависном синтагмом:

15. Означи којој врсти синтагме припада следећа синтагма: ИЗУЗЕТНО ВРЕДАН

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ