Глаголски прилог садашњи

Глаголски прилог садашњи – тест

Именице – тест

Заменице – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Резултат теста

1. Глаголски прилог садашњи је:

2. Како гласи глаголски прилог садашњи од глагола учити?

3. Одреди службу глаголског прилога садашњег у следећој реченици: Лепршајући крилима шарени лептир је слетео на прозор.

4. Напиши како гласи глаголски прилог садашњи од глагола слушати.

5. Означи реченице у којима препознајеш глаголски прилог садашњи:
6. Глаголски прилог садашњи гради се од (означи тачан одговор):

7. Наставак за грађење глаголског прилога садашњег је:

8. Глаголски прилог садашњи се гради тако што се наставак -ћи дода на:

9. Који облици глаголског прилога садашњег су непостојеће речи:

10. У којој од наведених реченица запажаш глаголски прилог садашњи у служби прилошке одредбе за узрок?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ