Прилози и предлози – тест

Прилози и предлози – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи непроменљиву реч.

2. У реченици: Књиге поређај према величини, предлог ПРЕМА одређује који падеж?

3. Прилог СИЛОМ је настао од:

4. Означи уљеза!

5. Која непроменљива врста речи може имати компарацију?

6. Одреди врсту прилога ИСКУСНО.

7. Прилози су непроменљиве речи које најчешће стоје уз глаголе.

8. Обележи низ у коме су све речи предлози.

9. Означи у којим реченицама је иста реч употребљена као предлог.

10. Прилог НИСКО има компарацију.

11. Пронађи низ у коме су прилози који имају компарацију.

12. Избаци уљеза.

13. Прилог ЋУТКЕ је настао од:

14. Обележи непроменљиве врсте речи.

15. Да ли је тачна тврдња: Прилози су променљива врста речи, а предлози непроменљива.

16. Лези испод. Пас лежи испод стола. Предлог ИСПОД се налази...

17. У реченици: Авион лети ка Риму, предлог КА одређује који падеж?

18. Прилог ДВОСТРУКО је настао од:

19. Означи уљеза!

20. Означи у којој реченици је реч РАДОСНО употребљено као прилог!

21. Увече смо сви легли да спавамо у своје топле кревете. У реченици је употребљен прилог за:

22. Означи правилно написане предлоге!

23. Обележи реч која није предлог.

24. Обележи низ предлога који стоје и уз акузатив и уз инструментал.

25. Означи реченицу у којој прилози могу да се мењају у компарацији.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ