Прилози и предлози – тест

Прилози и предлози – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Избаци уљеза.

2. Прилог ЋУТКЕ је настао од:

3. Предлози стоје уз:

4. Реч СТОГА је:

5. Прилог ТАДА има компарацију.
6. Означи реченицу у којој прилози могу да се мењају у компарацији.

7. Којој врсти прилога припадају ОВДЕ, ЛЕВО, ГОРЕ.

8. Пронађи предлог у реченици: Прошао је поред нас синоћ.

9. Одреди врсту прилога ИСКУСНО.

10. Истакнута реч у реченици је: Моја викендица налази се КРАЈ реке Млаве.
11. Прилог СИЛОМ је настао од:

12. Означи у којим реченицама је иста реч употребљена као предлог.

13. У реченици: Не идем без тебе, предлог БЕЗ одређује који падеж?

14. Предлози су непроменљиве речи које се везују уз падедеж речи уз коју стоје.

15. Обележи реч која није прилог.
16. У реченици: Књиге поређај према величини, предлог ПРЕМА одређује који падеж?

17. Није дошао ЗБОГ болести. Истакнути прилог има службу...

18. У реченици: Авион лети ка Риму, предлог КА одређује који падеж?

19. Обележи непроменљиве врсте речи.

20. Обележи низ у коме су све речи прилози.
21. Обележи низ предлога који стоје и уз акузатив и уз инструментал.

22. Означи уљеза!

23. Која непроменљива врста речи може имати компарацију?

24. Обележи непроменљиву реч.

25. Прилог ДВОСТРУКО је настао од:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ