Увод у географију – тест

Увод у географију – тест

Сличне проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.          OВДЕ            ОВДЕ

Резултат теста

1. Глобус је лопта која показује:

2. Меридијане почињемо да бројимо од гриничког меридијана - њега обележавамо са нула степени, а паралеле од екватора, који такође обележавамо са нула степени.

3. Црвена планета јe ______.

4. На екватору је географска ширина 100°, а на половима је 90°.

5. Који је највећи од три океана на Земљи:
6. Земљина орбита око Сунца траје:

7. Колика је просечна удаљеност Земље од Сунца:

8. Пре него што су схватили да је округла, људи су мислили да је Земља: пирамида коцка равна плоча

9. Површина Земље је приближно:

10. Земља се окреће:
11. Како се зову замишљене полукружне линије које повезују Земљине полове:

12. Географска дужина је подељена на ______ и западну.

13. ___________ - објашњење картографских знакова, који се налазе на карти.

14. Географска ширина је угаона удаљеност неког места од гриничког меридијана - почетног угаоника.

15. Географску ширину делимо на : __________ и јужну.
16. Земља је подељена на ___ временске зоне.

17. Обим Земље је отприлике:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ