WordPad – тест

WordPad – тест

Резултат теста

1. Назив програма за обраду текста је:

2. После знака интерпукције, по правилу се откуца:

3. За прелазак у нови ред, притиснућемо тастер:

4. Да сва слова буду велика, користимо тастер:

5. За једно велико слово, држаћемо притиснут тастер:
6. У ситуацији као на слици, величина слова ће бити:

7. Алатка на слици служи за:

8. Ако у овој ситуацији уметнемо слику, она ће бити:

9. Да слика не буде под редним бројем 4, требало би да:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ