Неједначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем (5.р.) – тест

Неједначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем (5.р.) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи тачан одговор: x + 4⁄5 ≤ 22⁄15

2. Непознати сабирак добијамо када:

3. Непознати умањеник добијамо када:

4. Означи тачан одговор: x- 5⁄6 ≤ 3⁄8

5. Означи тачан одговор: 17⁄30 - x > 4⁄15
6. Непознати умањилац добијамо када:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ