Биологија – тест

Биологија – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Бесполно размножавање код биљака назива се...

2. Варијабилност је...

3. Разноврсност врста на одређеном станишту назива се...

4. Која од наведених врста је четинар?

5. Која активност човека загађује природу?
6. Прва животиња коју је човек припитомио је...

7. Црвена књига је...

8. Врсте које човек вештачки унесе на станиште на коме пре тога нису постојале су...

9. Честа биљка бара и мочвара код нас је...

10. На ком станишту можемо наћи биљку која се назива рогоз?
11. У полном размножавању учествују два родитеља.

12. Биљка се полно размножава органом који се зове ____.

13. Све што окружује живо биће (жива и нежива природа), што на њега утиче и на шта оно утиче назива се животна _________.

14. Све особине живог бића које му омогућавају опстанак у средини називају се адаптације.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ