Реченични чланови – тест

Реченични чланови – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Субјекат је реч у реченици…

2. "Данас је Марко вредно учио". Означи субјекат.

3. "Моји другови су дошли код нас". Означи субјекатски скуп речи.

4. "Мој друг и другарица тренирају кошарку." Означи број субјеката у реченици:

5. Означи врсте предиката:
6. "Како је ДРАГ И ПУН сваки корак повратка". Означи врсту предиката истакнутих речи.

7. "УХВАТИО САМ га за руку". Означи врсту предиката истакнутих речи.

8. "Седе, наслони руке на образе и замисли се". Означи колико предиката има у реченици.

9. Означи тачан одговор. Објекат казује на коме/чему се врши радња.

10. "Град градила три брата рођена". Означи објекат:
11. Допуни реченицу. Прилошке одредбе ближе одређују глаголску радњу по…

12. "Пера није дошао у школу због болести". Означи прилошке одредбе:

13. "ЈУЧЕ смо одговарали." Обележи врсту означене прилошке одредбе:

14. "Петар пажљиво чита књигу у библиотеци". Означи прилошку одредбу за начин.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ