Цели бројеви – тест

Цели бројеви – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Када разлику бројева 25 и –32 (25 је умањеник) сабереш са њиховим збиром добићеш број:

2. Када од производа бројева –7 и –8 одузмеш количник бројева –72 и 8 добићеш број:

3. . Када разлику бројева 25 и –32 (25 је умањеник) сабереш са њиховим збиром добићеш број:

4. Ако од количника бројева –42 и 6, где је –42 дељеник, одузмеш производ бројева –13 и 9, добићеш број:

5. Израчунај: –7 + (–14) =
6. Израчунај |–8| – |10| – |2| + |–6|, па означи тачан одговор:

7. За колико јединичних дужи треба померити тачку А(4) да би после померања дошла у тачку B(−6)?

8. Вредност израза –4 + (–2) ∙ 6 – 44 : (–4) је:

9. На бројевној правој су дате тачке А(–3) и B(6). Колико је растојање између тачака А и B?

10. Еуклид је имао 20 година 305. године пре нове ере. Еуклид је рођен:
11. Ако је a = –2 и b = –3, вредност израза 4 ∙ a – 2 ∙ b – 3 ∙ a ∙ b је:

12. Супротан број броја x = –20 –|–10| + 3 је:

13. Вредност израза 9 · (–16 + 11) – |–12 –20| : 8 је:

14. Када производ целих бројева мањих од −1 и већих од −5 умањиш за 33 добићеш број:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ