Gramatika – provera znanja

Gramatika – provera znanja

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Reči kao što su Luk-luk, grad-grad ilustruju pojavu koja se zove...

2. U kojoj rečenici prepoznaješ reč koja je nastala TVORBOM PRETVARANJEM?

3. Koji par reči predstavlja primer ANTONIMIJE?

4. Koje je starije pismo?

5. PODŠIŠATI, ODSTUPITI, ODŠTAMPATI. Navedene reči predstavljaju odstupanje od koje glasovne promene?
6. Koja reč nema isti koren kao ostale?

7. Koju glasovnu promenu zapažaš u rečima kao što su PREHRAMBENI, STAMBENI, ZELEMBAĆ?

8. Koje godine je Vukov jezik ušao u škole, odnosno postao zvanično prihvaćen?

9. Koje je PRVO delo napisano na reformisanoj Vukovoj ćirilici?

10. Poštar ide ulicom DA RAZNESE POŠTU. Obeležena rečenica pripada vrsti koja se zove...
11. U kojoj rečenici prepoznaješ IMENSKI PREDIKAT?

12. Šta je tvorbena osnova u reči UČITELJSKI?

13. UKOLIKO BUDEM VREDNO UČILA, upisaću školu koju želim. Obeležena rečenica pripada vrsti koja se zove...

14. Veznici I, PA, TE, NI, NITI označavaju koju vrstu naporednog odnosa?

15. U vokativu jednine imenica GLUMAC i LOVAC javljaju se dve glasovne promene. Koje?
16. U instrumentalu imenica kao što su LJUBAV, KRV, PAMET javlja se koja glasovna promena?

17. Koju glasovnu promenu zapažaš u nominativu množine imenica kao što su IZLOG, MONAH, ĐAK?

18. U kom obliku se NE vrši gubljenje suglasnika?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ