Гласови и гласовне промене – тест

Гласови и гласовне промене – тест

Презент – тест

Реченични чланови – тест

Глаголи (основе, род и вид) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Непостојано А запажамо у

2. . У речи ТОБЏИЈА извршена је гласовна промена:

3. У номинативу множине именице ПУТНИК запажамо

4. Приликом изговора вокала:

5. Звучни гласови су:
6. Именице код којих се у генитиву множине јавља непостојано А су

7. Обележи речи у којима је извршено једначење сугласника по звучности.

8. Л прелази у О на

9. Обележи тачне тврдње.

10. Које гласовне промене су извршене у речи ЧАСНА?
11. Инстументал именице МИСАО гласи МИШЉУ. Које гласовне промене запажаш?

12. Обележи речи у којима је извршено јотовање.

13. Обележи правилно написане речи.

14. Обележи речи у којима запажаш палатализацију.

15. У пословици "Ко рано рани, две среће граби", употребљени су следећи звучни сугласници:
16. Када у речи ВАРКА уснено-зубни сонант заменимо двоусненим сонантом добијамо реч

17. Звучни предњонепчани сугласници су:

18. Означи правилно написане речи.

19. Јотовање се врши:

20. Када се сонант Ј нађе испред уснених Б, П, В, М, не стапа се са њима, већ прелази у Љ. Пример за овакву врсту јотовања је реч
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ