Гласови и гласовне промене – тест

Гласови и гласовне промене – тест

Презент – тест

Реченични чланови – тест

Глаголи (основе, род и вид) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Звучност гласова зависи од

2. У речи БРЖИ извршено је

3. Звучни предњонепчани сугласници су:

4. Која гласовна промена је извршена у речи СTАМБЕНИ?

5. У којим речима запажаш промену Л у О?

6. Обележи правилан облик суперлатива придева ВИСОК.

7. Обележи правилно написане речи.

8. Инстументал именице МИСАО гласи МИШЉУ. Које гласовне промене запажаш?

9. Именице код којих се у генитиву множине јавља непостојано А су

10. У реченици "Рећи ћу професорци Ленки да те задатке немам у свески па сам због тога у великој бриги" неправилене су следеће речи:

11. Означи правилно написане речи.

12. Номинатив множине именице ЗАДАТАК гласи ЗАДАЦИ Гласовне промене су:

13. . У речи ТОБЏИЈА извршена је гласовна промена:

14. Звучни гласови су:

15. У вокативу једнине именице ПУТНИК запажамо

16. Приликом изговора вокала:

17. Обележи правилно написане речи.

18. У којим речима се појављује слоготворно Р?

19. У пословици "Ко рано рани, две среће граби", употребљени су следећи звучни сугласници:

20. Када у речи ВАРКА уснено-зубни сонант заменимо двоусненим сонантом добијамо реч

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ