Гласови и гласовне промене – тест

Гласови и гласовне промене – тест

Презент – тест

Реченични чланови – тест

Глаголи (основе, род и вид) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У којим речима се не врши једначење сугласника по звучности?

2. Инстументал именице МИСАО гласи МИШЉУ. Које гласовне промене запажаш?

3. Звучност гласова зависи од

4. У којим речима запажаш промену Л у О?

5. Предњонепчани сугласници су:
6. Обележи правилно написане речи.

7. Л прелази у О на

8. У речи БРЖИ извршено је

9. У пословици "Ко рано рани, две среће граби", употребљени су следећи звучни сугласници:

10. Обележи речи у којима је извршено једначење сугласника по звучности.
11. Обележи речи у којима запажаш палатализацију.

12. Када у речи ВАРКА уснено-зубни сонант заменимо двоусненим сонантом добијамо реч

13. Обележи речи у којима је извршено јотовање.

14. . У речи ТОБЏИЈА извршена је гласовна промена:

15. Означи правилно написане речи.
16. Које гласовне промене су извршене у речи БЕЖИЧНИ?

17. Звучни гласови су:

18. Када се сонант Ј нађе испред уснених Б, П, В, М, не стапа се са њима, већ прелази у Љ. Пример за овакву врсту јотовања је реч

19. Непостојано А запажамо у

20. Обележи правилно написане речи.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ