Глаголи (основе, род и вид) – тест

Глаголи (основе, род и вид) – тест

Именице – тест

Морфологија – основни ниво

Сугласник Ј – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи ТРИ глагола који су СВРШЕНОГ глаголског вида.

2. Презентска основа глагола ПЛАКАТИ је...

3. Означи ТРИ глагола код којих су инфинитивна и презентска основа истог облика.

4. Означи ТРИ тачне тврдње које се односе на ИНФИНИТИВ.

5. Означи ТРИ несвршена глагола чија се радња понавља па их зовемо УЧЕСТАЛИМ.

6. Инфинитивна основа глагола ИЋИ је...

7. Инфинитивна основа глагола ПЕВАТИ је...

8. Означи ТРИ глагола који су СВРШЕНОГ глаголског вида.

9. Означи ТРИ глагола који су НЕСВРШЕНОГ глаголског вида.

10. У следећем низу означи три ИНФИНИТИВА.

11. Инфинитивна основа глагола КРАСТИ је...

12. Означи ТРИ глагола код којих инфинитивна и презентска основа НИСУ истог облика.

13. Презентска основа глагола ПИСАТИ је...

14. Инфинитивна основа глагола ПЕЋИ је...

15. Означи ТРИ непрелазна глагола.

16. значи ДВА глагола који су СВРШЕНОГ глаголског вида.

17. Глаголски вид глаголе разликује према:

18. Означи ТРИ прелазна глагола.

19. Глаголски род глаголе дели на прелазне, непрелазне и повратне према ...

20. Означи ТРИ повратна глагола.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ