Глаголи (основе, род и вид) – тест

Глаголи (основе, род и вид) – тест

Именице – тест

Морфологија – основни ниво

Сугласник Ј – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Инфинитивна основа глагола ПЕВАТИ је...

2. Означи ТРИ глагола који су СВРШЕНОГ глаголског вида.

3. Означи ТРИ непрелазна глагола.

4. Глаголски род глаголе дели на прелазне, непрелазне и повратне према ...

5. Означи ТРИ повратна глагола.
6. У следећем низу означи три ИНФИНИТИВА.

7. Инфинитивна основа глагола КРАСТИ је...

8. Глаголски вид глаголе разликује према:

9. Означи ТРИ прелазна глагола.

10. Презентска основа глагола ПИСАТИ је...
11. значи ДВА глагола који су СВРШЕНОГ глаголског вида.

12. Означи ТРИ несвршена глагола чија се радња понавља па их зовемо УЧЕСТАЛИМ.

13. Означи ТРИ глагола који су СВРШЕНОГ глаголског вида.

14. Означи ТРИ тачне тврдње које се односе на ИНФИНИТИВ.

15. Инфинитивна основа глагола ПЕЋИ је...
16. Означи ТРИ глагола који су НЕСВРШЕНОГ глаголског вида.

17. Означи ТРИ глагола код којих инфинитивна и презентска основа НИСУ истог облика.

18. Презентска основа глагола ПЛАКАТИ је...

19. Означи ТРИ глагола код којих су инфинитивна и презентска основа истог облика.

20. Инфинитивна основа глагола ИЋИ је...
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

Dragana Antić
Провера знања је објављена: 31. децембар 2021

Још тестова за Осми разред и Пети разред и Седми разред и Шести разред