Именице – тест

Именице – тест

Датив – тест

Резултат теста

1. Туга је...

2. Одреди род и број именице БРАЋА у следећој реченици: Они су браћа.

3. Мисаона именица је:

4. Именице шећер и уље су:

5. Бес је...
6. Одреди род и број именице ДЕЦА у следећој реченици: Целог дана деца су се играла.

7. Које глаголске именице могу настати од глагола СЕЈАТИ?

8. Које глаголске именице могу настати од глагола селити се?

9. Именице се према значењу дела на:

10. Одреди род и број именице цвеће у реченици: Мама је купила цвеће.
11. Одреди род и број именице КЛАСЈЕ: О, класје моје!

12. Одреди род и број иманице ГРАЊЕ у следећој реченици: Дровосеча је исекао грање.

13. Одреди род и број именице ДУГМАД у следећој реченици: Направила сам огрлицу од дугмади.

14. Песком су посули блатњави пут. Одреди род и број именице песак.

15. _______________ је промена именских речи по падежима.
16. Градивна именица је:

17. Збирна именица је:

18. Како гласи глаголска именица од глагола свирати?

19. Причали су о момчади. Одреди род и број именице МОМЧАД.

20. Само облик једнине имају:
21. Одреди род и број именице ПРАСАД: Дали су храну прасади.

22. Глаголска именица је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ