Именице – тест

Именице – тест

Датив – тест

Резултат теста

1. Које глаголске именице могу настати од глагола СЕЈАТИ?

2. Одреди род и број именице ПРАСАД: Дали су храну прасади.

3. Именице се према значењу дела на:

4. Глаголска именица је:

5. Како гласи глаголска именица од глагола свирати?
6. Градивна именица је:

7. Одреди род и број именице ДЕЦА у следећој реченици: Целог дана деца су се играла.

8. Одреди род и број именице ДУГМАД у следећој реченици: Направила сам огрлицу од дугмади.

9. Одреди род и број именице КЛАСЈЕ: О, класје моје!

10. Одреди род и број иманице ГРАЊЕ у следећој реченици: Дровосеча је исекао грање.
11. Бес је...

12. Збирна именица је:

13. Песком су посули блатњави пут. Одреди род и број именице песак.

14. Одреди род и број именице цвеће у реченици: Мама је купила цвеће.

15. Одреди род и број именице БРАЋА у следећој реченици: Они су браћа.
16. Именице шећер и уље су:

17. _______________ је промена именских речи по падежима.

18. Само облик једнине имају:

19. Мисаона именица је:

20. Које глаголске именице могу настати од глагола селити се?
21. Туга је...

22. Причали су о момчади. Одреди род и број именице МОМЧАД.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ