Датив – тест

Датив – тест

Врсте речи

Недоумице око речце НЕ

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Датив је падеж који има значење (означи тачан одговор):

2. На која питања добијамо датив?

3. Препознај значење датива у следећој реченици: Сестри сам поклонила хаљину.

4. При употреби циља и правца кретања често се греши. Које реченице су правилно написане. Означи.

5. Одреди службу именице употребљене у дативу у следећој реченици: Захвалих се домаћину на гостопримству.
6. Одреди службу именице употребљене у дативу у следећој реченици: Пловили смо ка обали.

7. Напиши како гласи именица дечак у дативу множине.

8. Означи именице употребљене у дативу у следећој реченици: Азра је кренула према школи носећи наставници букет цвећа-

9. Који од понуђених предлога се слажу са дативом? Означи више одговора.

10. Како гласи именица река у дативу једнине?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ