Рационални бројеви – контролни задатак

Рационални бројеви – контролни задатак

Једначине са једном непознатом(основни ниво)

Рационални бројеви – контролни задатак

Резултат теста

1. Проверити да ли је број 3/8 решење једначине 3/4 - x = 3/8.

2. Решити следеће једначине: а) x+18=0; б) x+15=-6; в) -5+x=-7

3. Решити следеће једначине: а) x+1/2=-2/7; б) 3/7-x=5/7; в) -1 1/6+x=-2 2/3

4. Решити следеће једначине: а) -x + 0,25 = 0,16; б) -x - 4,3 = 1,7 в) x - 5,3 = 4,3

5. Решити следеће једначине: а) -7x + 3 = 0; б) -13/9x - 1/3 в) 12,6x + 3,8 = 0
6. Решити следеће једначине: а) y : 6 = -9 б) 5/3 : y = -2/5 в) -4,06 : y = 1,16

7. Решити следећу једначину: x∙(2 1/3 – 5 1/6)=-1 1/2 + 5/3.

8. Решити следеће једначине: а) 1/x=-12, x≠0; б)-4/x=-5, x≠0 в) -7/x=1/2, x≠0

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ