Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У презентској промени глагола ВУЋИ извршила се гласовна промена...

2. Коју гласовну промену уочаваш у вокативу једнине именице ЈУНАК?

3. Обележи речи у чијим се облицима врши непостојано а.

4. У номинативу множине именице ШКОЛАРЦИ уочавамо гласовну промену:

5. Обележи групу речи у којима је извршена гласовна промена губљење сугласника.

6. У промени по падежима именице ПРАТИЛАЦ уочавамо 2 гласовне промене:

7. Одреди речи у којима уочаваш промену из Л у О:

8. Препознај гласовну промену у упитној заменици у дативу КОМ (којем).

9. Које су гласовне промене извршене у првом лицу једнине презента глагола ПЕЋИ?

10. У ком облику радног глаголског придева постоји прелазак Л у О?

11. Издвој речи у којима има непостојано А.

12. У речи ПОДШИШАТИ не врши се гласовна промена:

13. У именици БЕЗУБ извршена је гласовна промена:

14. У номинативу множине именице ОКО извршиће се гласовна промена...

15. Препознај гласовну промену у речи ЂАЦИ (ђак+и).

16. У збирним именицама ГРАЊЕ, ЦВЕЋЕ, ПРУЋЕ извршено је...

17. Која је гласовна промена извршена у речи ЦВЕЋЕ?

18. Која гласовна промена је извршена у номинативу множине речи ОРАХ.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ