Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Падежи – тест

Правопис – тест

Творба речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У речи ПРУЋЕ препознајеш гласовну промену која се зове:

2. У речи ИСПИСАТИ извршене су две гласовне промене. Које?

3. Која гласовна промена је извршена у номинативу множине речи ОРАХ.

4. У примеру МЕСЕЦ - МЕСЕЧИНА десила се

5. Означи речи код којих је крајње О настало од Л.
6. У генитиву једнине именице ГЛЕДАЛАЦ извршене су две гласовне промене. Које?

7. Која промена је извршена у вокативу речи БОГ?

8. Препознај гласовну промену у упитној заменици у дативу КОМ (којем).

9. У промени по падежима именице ВРАБАЦ уочавамо 2 гласовне промене:

10. Која гласовна промена је извршена у речи СТАМБЕНИ.
11. Шта је тачно?

12. Коју гласовну промену примећујеш у речи ПАЗИТИ - ПАЖЊА?

13. Једна именица је уљез.

14. Код глагола са инфинитивном основном на К, Г, Х у имперфектној промени долази до...

15. Правилно треба писати:
16. Коју гласовну промену уочаваш у речи БЕКСТВО?

17. Која гласовна промена је извршена у речи БЛЕЂИ?

18. Препознај гласовну промену у речи МРЖЊА (мрз+ња).

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ