Правопис – тест

Правопис – тест

Императив – тест

Гласовне промене – тест

Инструментал – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ и ОВДЕ

Резултат теста

1. Правилно написани облици глагола су:

2. Изабери реченицу која је написана правилно:

3. Где запета није правилно употребљена?

4. Где запета није правилно употребљена?

5. Која реченица није правилно написана?
6. Правилно написана реченица је:

7. Правилно написане реченице су:

8. Шта је правилно написано?

9. У којим реченицама је број правилно написан?

10. Изабери тачан одговор:
11. Шта се од наведеног пише растављено?

12. Договориле смо се да се видимо на:

13. Који датум је исправно написан:

14. Изабери правилан израз:

15. Где је вокатив правилно употребљен?
16. Која два од понуђених одговора су тачно написани?

17. Која два од понуђених одговора су тачно написани?

18. Изабери правилне називе небеских тела.

19. Означи правилно написану реченицу:

20. Изабери правилно написану одричну заменицу.
21. Један од глаголских прилога садашњих је исправан. Који?

22. Изабери реченицу у којој је аорист правилно написан.

23. Изабери реченицу у којој је аорист правилно написан.

24. Обележи тачну реченицу:

25. Правилно написана реченица је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ