Правопис – тест

Правопис – тест

Императив – тест

Гласовне промене – тест

Инструментал – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ и ОВДЕ

Резултат теста

1. Изабери тачне одговоре:

2. Који бројеви су тачно написани?

3. Који од понуђених одговора је тачно написан?

4. Која два појма су правилно написана?

5. Изабери реченицу која је правилно написана.
6. Изабери правилно написане речи.

7. Изабери правилно написaне глаголе.

8. Изабери реченицу у којој је аорист правилно написан.

9. Изабери правилан израз:

10. Правилно написани облици глагола су:
11. Само једна реч је добро написана. Изабери је.

12. Изабери правилно написане речи.

13. Шта су изузеци?

14. Који од понуђених одговора је тачно написан?

15. Договориле смо се да се видимо на:
16. Обележи тачну реченицу:

17. Правилно написане реченице су:

18. Обележи правилно написан присвојни придев.

19. Један од глаголских прилога садашњих је исправан. Који?

20. Исправно је рећи:
21. Изабери реченицу у којој је аорист правилно написан.

22. Шта је правилно написано?

23. Где је вокатив правилно употребљен?

24. Изабери правилно написане глаголе.

25. Правилно написани називи организације и установе су:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ