Princip ekonomičnosti građe i funkcije živih bića

Princip ekonomičnosti građe i funkcije živih bića

Ćelijski metabolizam

Uloga i značaj ćelijskih organela

1. Koji je broj hromozoma kod čoveka?

2. Bakterije imaju:

3. Nervna ćelija ima nastavke koji povećavaju površinu.

4. Unutrašnja membrana je izuvijana, kako bi se tu smestilo što je moguće više _____.

5. _______ stvaraju energiju za sve ostale organele.
6. Za ćeliju je bolje da joj je površina _____, a zapremina ______.

7. Kakve strukture formira bakterija kako bi lakše upakovala DNK?

8. Glatka endoplazmatična mreža je izuvijana kako bi se _______ površina organele.

9. Zašto su ćelije male?

10. Glatka endoplazmatična mreža proizvodi:
11. Granularni endoplazmatični retikulum na svojoj površini ima ribozome.

12. Enzimi su po hemijskom sastavu _____.

13. Kako se nazivaju proteini koji pomažu pakovanje DNK u jedro?

14. DNK molekul je izuzetno kratak i zato se lako pakuje u ćelije.

15. Štetne supstance će pre uspeti da izbaci _____ ćelija.
16. Pri pakovanju hromatina dobijaju se _______.

17. Endoplazmatični retikulum ima _____ sistem membrana.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста