Magnetno polje – test (8.r.)

Magnetno polje – test

Резултат теста

1. Trajno namagnetisana tela nazivaju se:

2. Magnet ima 2 pola:

3. Magnetno polje se grafički prikazuje:

4. Oznaka za magnetnu indukciju je

5. Magnetni i geografski polovi se:
6. Smer magnetnih linija i magnetne indukcije određuje se:

7. Spiralno uvijen provodnik je:

8. Spiralno uvijen provodnik koji ima magnetna svojstva kada kroz njega protiče struja je:

9. Promenom smera struje u provodniku menja se:

10. Linije magnetnog polja pravolinijskog strujnog provodnika su:
11. Elektromagnet gubi magnetna svojstva kad struja prestane da teče:

12. Jedinica magnetne indukcije dobila je naziv po:

13. Magnetna igla otkloniće se za veći ugao, ako: (više tačnih odgovora)

14. Po kom naučniku je jedinica za magnetnu indukciju dobila naziv?

15. Magetno polje stvaraju:
16. Između dva paralelna provodnika kroz koje teče struja u istom smeru stvaraju se

17. Smer pomeranja provodnika u magnetnom polju stalnih magneta određueje se pravilom

18. Matematički zapis Amperovog zakona je:

19. Smer linija sile oko pravolinijskog provodnika , kao i smer proticanja struje kroz provodnik određuje se pravilom

20. Kod primene pravila desne ruke na solenoid
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ