Radioaktivno zračenje, elementi nuklearne fizike – test (8. razred)

Radioaktivno zračenje, elementi nuklearne fizike – test (8. razred)

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Radioaktivno zračenje, elementi nuklearne fizike – test (8. razred)

Резултат теста

1. Nakon otrića radioaktivnosti utvrđeno je da postoje____ vrste zračenja:_____

2. Najveću prodornost imaju____ a najmanju____.

next

3. Na fotografiji je prikazano

next

4. Na fotografiji je prikazano

5. Proces pri kome se emistuju alfa zraci naziva se _____.
6. Samostalni gama raspad _____ moguć.

7. Kada zračenje prolazi kroz živi organizam dolazi do promena i oštećenja njegovih ćelija- tačno ili netačno

next

8. Na fotografiji su prikazana

9. Nuklearna fisija je________.

10. Lančana reakcija odvija se ____ brzinim uz oslobađanje _____ količine energije.
11. U situaciji kada se lančana reakcija odvija nekontrolisanom brzinom, ogromna količina energije oslobodi se za veoma kratko vreme. Navest primer____

12. Nuklearna fuzija je proces u kome dva laka atomska jezgra formiraju teže jezgro.- tačno ili netačno

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ