Једначења сугласника, јотовање и губљење сугласника – тест

Једначења сугласника, јотовање и губљење сугласника – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У глаголу испричати префикс ИЗ- сменио се префиксом ИС- гласовном променом која се зове:

2. Која гласовна промена се извршила у речима одбрамбени, подношљив и пажња?

3. У којим реченицама препознајеш речи са јотовањем?

4. Означи нетачне облике компаратива:

5. Која се гласовна промена извршила у облику глагола машем?
6. Oзначи збирне именице у којима запажаш јотовање:

7. Исправно написане реченице су:

8. Исправно написана реченица је:

9. У којим примерима уочаваш једначење сугласника по месту творбе:

10. Које две гласовне промене су присутне у речи МИШЉЕЊЕ:
11. Које две гласовне промене опажаш у речи ИШЋУШКАТИ:

12. Реч СЛАДОЛЕЏИЈА је пример гласовне промене:

13. Које речи су изузеци гласовне промене губљење сугласника:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ