Грађа живих бића – тест

Грађа живих бића – тест

Резултат теста

1. Закључак да су делови биљака састављени од ћелија донео је

2. Капсула је

3. Анатомију је у 17. веку проучавао:

4. Обележи тачне одговоре

5. Темље за развој хирургије својим проучавањем анатомије су поставили
6. На слици је

7. За проучавање грађе живих бића се користи

8. Штетне једноћелијске гљиве су

9. Једро је открио

10. Грађа живих бића може бити спољашња и унутрашња.
11. На слици је ћелија

12. Спољашњу грађу проучава наука која се зове _____________.

13. Означи тачне одговоре.

14. На слици је

15. Који процес је дат на слици?
16. На слици је

17. Транспортни систем чине

18. Орган са слике који прочишћава крв и ствара жуч је

19. Ћелијску теорију су поставили

20. Заједнички делови тела за жабу и пуноглавца су:
21. Ћелију је открио

22. Модрозелена бактерија садржи

23. Обележи тачне одговоре

24. На слици је

25. Означи тачне одговоре.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ