Грађа живих бића – тест

Грађа живих бића – тест

Резултат теста

1. На слици је

2. Темље за развој хирургије својим проучавањем анатомије су поставили

3. Орган са слике који има улогу у размени гасова

4. Пулс

5. Означи особине и функције ћелијске мембране.
6. Шта од наведеног није једноћелијски организам са једром?

7. Ћелију је открио

8. Капсула је

9. Заједнички делови тела за жабу и пуноглавца су:

10. Који су делови биљке:
11. Модрозелена бактерија садржи

12. Унутрашњу грађу проучава наука __________.

13. Два система органа који регулишу рад читавог организма су

14. Крвни судови су

15. Штетне једноћелијске гљиве су
16. Обележи тачне одговоре

17. Орган са слике који прочишћава крв и ствара жуч је

18. Означи тачне одговоре.

19. Орган кроз који пролази само ваздух на путу до плућа

20. Транспортни систем чине
21. Поступак за проучавање унутрашње грађе организма је ___________.

22. На слици је

23. На слици је

24. Ћелију је открио:

25. Обележи тачне одговоре
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ