Грађа живих бића – тест

Грађа живих бића – тест

Резултат теста

1. Пулс

2. Ако је на окулару увеличање 10 пута, а на објективу 50 пута, колико је увеличање микроскопа?

3. Обележи тачне одговоре

4. Мишићни ситем чине

5. Једноћелијски организми без једра су

6. Микроскоп је открио

7. Обележи тачне одговоре

8. На слици је

9. На слици је ћелија

10. Означи тачне одговоре.

11. На слици је

12. На слици је

13. Орган са слике који има улогу у разлагању хране

14. Два система органа који регулишу рад читавог организма су

15. На слици је ћелија

16. Закључак да су делови биљака састављени од ћелија донео је

17. За проучавање грађе живих бића се користи

18. Ћелију је открио

19. На слици је

20. Анатомију је у 17. веку проучавао:

21. Поступак за проучавање унутрашње грађе организма је ___________.

22. На слици је

23. Крвни судови су

24. На слици је

25. Орган са слике је

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ