Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 7. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 7. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 6. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 5. разред (2021/2022.)

Задаци са Општинског такмичења из српског језика и језичке култура – 8. разред (2021/2022.)

Резултат теста

1. Означи истакнуте главне речи следећих синтагми: гумени затварач за флаше склон свађи радосно завршивши састанак

2. У следећој реченици означи правилно истакнуту реч која садржи три зубна сугласника: Студен нас је пробијала до костију и гурала назад

3. Означи слово испред примера у ком уочаваш реченичне чланове у раставном напоредном односу:

4. Означи правилно подељене речи на слогове:

5. Означи реченицу тамо где је запета правилно употребљена: Кад смо упознали новог управника зграде чинило нам се да намерава да се озбиљно позабави нашим проблемима али се убрзо показало да грешимо.
6. У следећој реченици означи тачно истакнуте речи са деклинацијом: Идеш, радиш, даш све од себе, а нико то не примећује.

7. Које гласовне промене запажаш у деклинацији придева сладак?

8. У следећој реченици означи истакнуте непроменљиве речи: На трему има цвећа, а пред кућом је једно дрво.

9. Правилно препиши следећу реченицу: Н е м а р а з л о г а д а н е п р и х в а т и ш п о н у д у к о ј у т и д а ј е м .

10. Одреди граматичке категорије именица у следећој реченици: ГРАД се поносио својим ИНЖЕЊЕРИМА.
11. Који глаголски облик се гради додавањем наставка на основу која је једнака облику трећег лица множине презента?

12. Означи речи у којима су прекршена правила о писању великог слова: Позвали смо Директора Основне Школе „Вук Караџић” и питали га да ли говори Енглески језик, а нисмо знали да је дуго живео у Великој Британији.

13. У следећој реченици означи правилно истакнути описни придев у облику неодређеног вида: Сви спортски новинари су знали да је Милан способан тренер, али га је главни и одговорни уредник нашег листа ипак оштро критиковао.

14. Одреди граматичке категорије глагола у следећој реченици: Зидови поцрнеше од чађи.

15. У следећој реченици пронађи именичку синтагму и напиши како гласи: Деца највише воле кад их јутром пробуди певање птица.
16. Означи реченицу у којој су правилно истакнути сви глаголи који су у личном глаголском облику: Тешко је ћутати кад толики људи пате, а морају да трпе.

17. У следећој реченици пронађи све прилоге и разврстај их према томе да ли имају компарацију: Брзо сам изговорио неколико речи, а сад се не сећам добро које су то речи биле.

18. У следећој реченици ОЗНАЧИ апозицију: Уплашени, одмах смо позвали госпођу Марију, комшиницу са другог спрата.

19. Означи слово испред реченице у којој је субјекат лична заменица:

20. Означи правилно написану граматичку основу истакнутух именица: МУШТЕРИЈЕ су задовољне нашом ПОНУДОМ.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ