Prva i druga industrijska revolucijа – test

Prva i druga industrijska revolucijа – test

Резултат теста

1. "Raketa je u početku išla brzinom od 20 km/h. Konstruisana je 1814.godine od strane Džordža Stivensona." O čemu se radi?

2. Označi teoretičare socijalizma.

3. Kako su se nazivale kolonijalne sile?

4. Šta je stvorilo uslove da se stanovništvo može više da se bavi industrijom?

5. Koje od navedenih prednosti su osigurali da Britanija bude kolevka industrijske revolucije:
6. Vrsta umetnosti koja je obeležila kraj novog i početak modernog veka sa slike je

7. Šta pokreće II Industrijsku revoluciju?

8. Način proizvodnje pre industrijske revolucije u kojem svaki radnik odrađuje jedan dеo posla nazivamo:

9. Za što su se zalagali socijalisti?

10. Rudolf Dizel je konstruisao motor sa unutrašnjim sagorevanjem.
11. Ko je i kada usavršio parnu mašinu?

12. Telefon se pojavio

13. U kojoj vrsti industrije je započela revolucija?

14. U kom gradu je izgrađena prva podzemna železnica?

15. Kog se datuma svake godine obležava Praznik rada?
16. Ko je izumeo motor za izmeničnu struju i transfromator?

17. Kako nazivamo organizovani prekid rada radnika kako bi popravili svoje slove rada? (једна реч)

18. Urbanizacija je razvoj gradova i prihvatanje gradskog načina života?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ