Antarktik – test za 7. razred

Antarktik – test za 7. razred

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Antarktik – test za 7. razred

1. Kako se nazivaju planine koje dele Antarktik na zapadni i istočni deo?

2. Trenutne zalihe uglja na Antarktiku prevazilaze zalihe uglja u SAD.

3. Antarktik je pretežno:

4. Koliko procenata površine Antarktika je pod ledom?

5. Antarktik se naziva ledena pustinja zbog:
6. Na Antarktiku se smenjuju:

7. Ko je bio kartograf koji je prvi ucrtao Antarktik na karti sveta?

8. Najhladniji, najsuvlji, najvetrovitiji i najslabije naseljen kontinent sveta je:

9. Tokom leta Sunce sija 24 sata dnevno uzrokujući pojavu:

10. Središte Antarktičkog kontinenta predstavlja:
11. Ko je prvi stigao do Južnog pola?

12. Antarktik je:

13. U životinjski svet Antarktika spada:

14. U oblasti Antarktičkog poluostrva razvila se:

15. Koji tip klime je zastupljen na Antarktiku?
16. Jedini nenaseljeni kontinent na svetu je:

17. Antarktik je sa svih strana oivičen:

18. Džejms Kuk je u XVIII veku otkrio:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста