Antarktik – test za 7. razred

Antarktik – test za 7. razred

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Antarktik – test za 7. razred

1. Džejms Kuk je u XVIII veku otkrio:

2. Tokom leta Sunce sija 24 sata dnevno uzrokujući pojavu:

3. Antarktik je pretežno:

4. Antarktik je sa svih strana oivičen:

5. Središte Antarktičkog kontinenta predstavlja:
6. Antarktik se naziva ledena pustinja zbog:

7. Na Antarktiku se smenjuju:

8. Antarktik je:

9. Ko je bio kartograf koji je prvi ucrtao Antarktik na karti sveta?

10. Koliko procenata površine Antarktika je pod ledom?
11. Ko je prvi stigao do Južnog pola?

12. Trenutne zalihe uglja na Antarktiku prevazilaze zalihe uglja u SAD.

13. Koji tip klime je zastupljen na Antarktiku?

14. Kako se nazivaju planine koje dele Antarktik na zapadni i istočni deo?

15. U životinjski svet Antarktika spada:
16. Jedini nenaseljeni kontinent na svetu je:

17. U oblasti Antarktičkog poluostrva razvila se:

18. Najhladniji, najsuvlji, najvetrovitiji i najslabije naseljen kontinent sveta je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста