Pravougli trougao – test (7.r.)

Pravougli trougao

Резултат теста

1. Hipotenuza trougla je P=4√6 jedan oštri ugao je 45° ,onda je kateta tog trougla:

2. Hipotenuza trougla sa oštrim uglom od 60° je 6√6 ​cm, onda je površina tog trougla:

3. Hipotenuza trougla je 4√2 cm, jedan oštri ugao je 45°, onda je kateta tog trougla:

4. Kraća kateta pravouglog trougla sa oštrim uglom od 60° je 4 cm onda je njegova površina...

5. Da li je trojka (9,12,15) trojka pitagorinih brojeva?
6. Hipotenuza je 61 cm a jedna kateta 11 cm. Koliki je obim trougla?

7. Duža kateta pravouglog trougla sa oštrim uglom od 30° je 4√3 ​cm onda je njegova površina...

8. Hipotenuza trougla je 4√6 oštri ugao je 45°, onda je kateta tog trougla:

9. Hipotenuza je 41 cm a jedna kateta 9 cm. Kolika je površina trougla?

10. Hipotenuza je 25 cm a jedna kateta 24 cm. Kolika je dužina druge katete trougla?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ