Pravougli trougao – test (7.r.)

Pravougli trougao

Резултат теста

1. Ako su dužine kateta pravouglog trougla 15cm i 20cm, kolika je dužina hipotenuze?

2. Hipotenuza je 61 cm a jedna kateta 11 cm. Koliki je obim trougla?

3. Hipotenuza trougla sa oštrim uglom od 60° je 6√6 ​cm, onda je površina tog trougla:

4. zračunaj dužinu nepoznate stranice trougla na slici.

5. Hipotenuza trougla je 4 cm, jedan oštri ugao je 45°, onda je kateta tog trougla:

6. Hipotenuza trougla je P=4√6 jedan oštri ugao je 45° ,onda je kateta tog trougla:

7. Hipotenuza je 25 cm a jedna kateta 24 cm. Kolika je dužina druge katete trougla?

8. Hipotenuza trougla je 4√6 oštri ugao je 45°, onda je kateta tog trougla:

9. Kraća kateta pravouglog trougla sa oštrim uglom od 60° je 4√3 cm onda je njegova površina:

10. Hipotenuza je 41 cm a jedna kateta 9 cm. Kolika je površina trougla?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ