Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Глаголи и глаголски облици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У номинативу множине именице ОКО извршиће се гласовна промена...

2. Препознај гласовну промену у речи ДЕОБА (делити).

3. У глаголу РАЗЉУТИТИ СЕ није извршена гласовна промена:

4. Препознај гласовну промену у речи ЂАЦИ (ђак+и).

5. Коју гласовну промену уочаваш у вокативу једнине именице ЈУНАК?
6. Која гласовна промена се врши у компаративу придева ЈАК, ДРАГ, ТИХ?

7. Од речи душа настала је реч ЗАДУЖБИНА у којој уочавамо гласовну промену:

8. Која гласовна промена је извршена у речи ОВЦЕ (ген. множине гласи ОВАЦА)

9. Коју гласовну промену уочаваш у речи БЕКСТВО?

10. У следећем примеру означи речи у којима уочаваш непостојено а:
11. Одреди речи у којима уочаваш промену из Л у О:

12. У збирним именицама ГРАЊЕ, ЦВЕЋЕ, ПРУЋЕ извршено је...

13. У промени по падежима именице ПРАТИЛАЦ уочавамо 2 гласовне промене:

14. Која је гласовна промена извршена у речи ЦВЕЋЕ?

15. Које две гласовне промене примећујеш у речи ПЕТАО - ПЕТЛА?
16. Означи правилно написане речи:

17. Која гласовна промена је извршена у речи РУСКИ.

18. Како гласи номинатив једнине од речи ИЗВРШИОЦИ?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ