Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Глаголи и глаголски облици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У промени по падежима именице ПРАТИЛАЦ уочавамо 2 гласовне промене:

2. У следећем примеру означи речи у којима уочаваш непостојено а:

3. Одреди гласовне промене које су извршене у речи ИШЕТАЛА:

4. У глаголу РАЗЉУТИТИ СЕ није извршена гласовна промена:

5. У придеву МИЛИЧИН извршена је гласовна промена:
6. У ком облику радног глаголског придева постоји прелазак Л у О?

7. Означи придеве у којима у женском роду долази до губљења сугласника.

8. Одреди парове гласова који се међусобно замењују приликом једначења сугласника по месту изговора:

9. Издвој речи у којима има непостојано А.

10. Које гласовне промене су се десиле приликом грађења инфинитива глагола ИШАРАТИ?
11. У присвојној заменици МОМ запажаш две гласовне промене које се зову:

12. . Препознај гласовну промену у речима КНЕЖЕ, БОЖЕ, УЧЕНИЧЕ, ДУШЕ (вокатив једнине).

13. Које су гласовне промене извршене у првом лицу једнине презента глагола ПЕЋИ?

14. Препознај гласовну промену у речи ДЕОБА (делити).

15. У именици БЕЗУБ извршена је гласовна промена:
16. Која гласовна промена је извршена у речи ДЕБЕО?

17. Која гласовна промена је извршена у речи РУСКИ.

18. Која гласовна промена је извршена у речи СТАМБЕНИ.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ