Географски положај, величина и границе Србије

Географски положај, величина и границе Србије

Резултат теста

1. Србија се налази наприближно на ________ растојања између екватора и Северног пола.

2. Математичко-географски положај Србије одређен је координатама:

3. Србија се налази у _______ климатској зони.

4. Дунав је целим током кроз Србију плован:

5. На територији Републике Србије налазе се и две аутономне покрајине - АП Војводина и АП Косово и Метохија

6. Географски центар Републике Србије налази се у атару села:

7. Укупна дужина границе Србије износи 2 858,5km.

8. По величини територије коју заузима Србија спада у земље _________ величине.

9. Србија се граничи са осам држава.

10. Србија се граничи са ових осам држава:

11. Границе Србије су етничке.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ