Лирска љубавна поезија – тест

Лирска љубавна поезија – тест

Словенски језици – тест

Књижевност – тест (8. разред)

Глаголски облици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Које од наведеног су књижевни родови?

2. Жена Јована Јовановића Змаја звала се

3. Једна од одлика не може се приписати народној лирици.

4. Колико стихова има сонет?

5. У наредном примеру препознај стилску фигуру: „Над огњем к'о чаробњак чара“

6. Означи појмове које сматраш тачним.

7. Јунак коме песник поклони своје мисли и осећања у ауторској лирициназива се:

8. Означи мотиве који су чести у љубавној народној поезији:

9. Посленичке песме су веома мелодичне и многе од њих се и данас певају, а осим тога у посленичким народним лирским песмама често су присутни мотиви:

10. Романтизму припадају:

11. ,,Или грми, ил` се земља тресе? Или бије море о мраморје? Нити грми, нит` се земља тресе, Нити бије море о мраморје; Кнез Милутин жени свога сина..."

12. "Српска девојка" се зове:

13. „Ливада крај реке сања“ Препознај стилску фигуру у наведеном стиху.

14. Лаура је

15. Означи дела које је написао Јован Јовановић Змај.

16. Означи означи одлике народне лирике.

17. Песму "Српска дјевојка" Вук је објавио у:

18. Обележи особине лирике.

19. Вук Стефановић Караџић је лирске песме називао „женским“ песмама.

20. Обележи лирска дела.

21. „Зрикавци тужно зричу“ У наведном стиху препознај стилску фигуру:

22. Хиперболом се у народним песмама преувеличавају особине бића и предмета.

23. Посебна врста народних лирских песама које су настајале у давна времена, певале се уз рад и после рада, а везане су за групно извођење радова, називају се

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ