Лирска љубавна поезија – тест

Лирска љубавна поезија – тест

Словенски језици – тест

Књижевност – тест (8. разред)

Глаголски облици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Хиперболом се у народним песмама преувеличавају особине бића и предмета.

2. Романтизму припадају:

3. У наредном примеру препознај стилску фигуру: „Над огњем к'о чаробњак чара“

4. Означи дела које је написао Јован Јовановић Змај.

5. "Српска девојка" се зове:
6. Посебна врста народних лирских песама које су настајале у давна времена, певале се уз рад и после рада, а везане су за групно извођење радова, називају се

7. Жена Јована Јовановића Змаја звала се

8. Обележи лирска дела.

9. Колико стихова има сонет?

10. ,,Или грми, ил` се земља тресе? Или бије море о мраморје? Нити грми, нит` се земља тресе, Нити бије море о мраморје; Кнез Милутин жени свога сина..."
11. „Ливада крај реке сања“ Препознај стилску фигуру у наведеном стиху.

12. Јунак коме песник поклони своје мисли и осећања у ауторској лирициназива се:

13. Посленичке песме су веома мелодичне и многе од њих се и данас певају, а осим тога у посленичким народним лирским песмама често су присутни мотиви:

14. Једна од одлика не може се приписати народној лирици.

15. Обележи особине лирике.
16. Вук Стефановић Караџић је лирске песме називао „женским“ песмама.

17. Означи мотиве који су чести у љубавној народној поезији:

18. Које од наведеног су књижевни родови?

19. Означи појмове које сматраш тачним.

20. Лаура је
21. „Зрикавци тужно зричу“ У наведном стиху препознај стилску фигуру:

22. Песму "Српска дјевојка" Вук је објавио у:

23. Означи означи одлике народне лирике.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ