Глаголи, 8. разред – тест (Б група)

Глаголи, 8. разред – тест (Б група)

Правопис – тест

Именске речи – тест

Реч, синтагма, реченица – тест

Резултат теста

1. Инфинитивна основа глагола ЗАСЕЋИ гласи:

2. Код којег се глагола инфинитивна и презентска основа подударају:

3. Непрелазни глаголи су:

4. Дописивали смо се данима, помишљали смо једно на друго, смејали се добрим шалама и обећали једно другом да се никада нећемо растати. Колико има повратних глагола у датом примеру:

5. Која реченица није правописно тачна:
6. У којем примеру запажаш нелични глаголски облик:

7. Обележи реченицу са сложеним глаголским обликом:

8. Означи 2 глагола у облику аориста:

9. Обележи реченице које имају глаголе у облику плусквамперфекта:

10. Како гласи футур други глагола бити у 3. лицу множине:
11. Исправни облици императива су:

12. Означи реченицу са исправним обликом глаголског прилога садашњег:

13. Које 2 реченице су правописно тачне:

14. Исправни облици трпног глаголског придева су:

15. Препознај глаголе у облику императива:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ