Провера знања из књижевности, 8. разред (тест 1)

Провера знања из књижевности, 8. разред (тест 1)

Провера знања из књижевности, 8. разред (тест 2)

Провера знања из књижевности, 8. разред (тест 3)

Провера знања из књижевности, 8. разред (тест 4)

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

1. Дијалог Јеле и Пилипа у приповеци "Пилипенда" је испрекидан, недоречен, са наглашеном упитном и узвичном интонацијом јер...

2. По књижевној врсти "Хазарски речник" Милорада Павића је:

3. Приповетка "Колумбар" Дина Буцатија је преведена са:

4. Која песма не припада циклусу песама о борбама за ослобођење Србије:

5. Коју песму није написао Јован Јовановић Змај:
6. По књижевној врсти "Горски вијенац" је:

7. Којем књижевном роду припада "Сумњиво лице":

8. Милош Црњански није написао:

9. Између која два књижевна јунака би се могао ставити знак једнакости имајући у виду њихове карактере:

10. Коју стилску фигуру препознајеш у наслову приповетке "Све ће то народ позлатити":
11. Означи тврдње које се односе на баладе:

12. " ______ је био танка и висока струка, смеђе косе и врло мали' бркова, дугуљасти' суви' образа, широки' уста и подугачка, мало покучаста носа; и није му млого више било од тридесет година кад је погинуо. По срцу и по телесном јунаштву био је први не само у Србији него се може слободно рећи и у цијелој Европи свога свуд ратнога времена." Који је ово јунак:

13. Означи књижевно-научну врсту којој припада најпознатије дело Прота Матеје Ненадовића:

14. Ко жени Кулин-капетана доноси вести са Мишара (песма "Бој на Мишару"):

15. За коју временску и историјску одредницу се везују "Мемоари" Прота Матеје Ненадовића:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста