Провера знања из књижевности, 8. разред (тест 4)

Провера знања из књижевности, 8. разред (тест 4)

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

1. Колумбар је:

2. "Анђели, дајте да заспим, да спим, да ничег злог ја не сним." Ово су стихови песме:

3. Тачан назив чувене Змајеве рефлексивне песме гласи:

4. Означи драмски текст Данила Киша:

5. Романи Милоша Црњанског су:
6. Која врста песама не припада народним обичајним лирским песмама:

7. Чију аутобиографију нисмо читали:

8. Приповетка Лазе Лазаревића носи наслов:

9. Она је зелена када, он је плави зумбул; кроз дијалошку форму и хиперболу они разговарају у:

10. Којом троделном стилском фигуром се завршава песма "Српска дјевојка":
11. Прво поглавље романа "Збогом, мојих петнаест година" носи поднаслов "Онај поглед дивљег принца..." На којег се јунака дела односи овај поднаслов:

12. По књижевној врсти песма Оскара Давича "Србија" је:

13. Главни јунаци приповетке "Пилипенда" су:

14. Коју приповетку није написао Иво Андрић:

15. "Што претећ сунцу дере кроз облак" - у наведеном стиху песме "Отаџбина" препознаје се стилска фигура:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста