Провера знања из књижевности, 8. разред (тест 4)

Провера знања из књижевности, 8. разред (тест 4)

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

1. Која врста песама не припада народним обичајним лирским песмама:

2. По књижевној врсти песма Оскара Давича "Србија" је:

3. Она је зелена када, он је плави зумбул; кроз дијалошку форму и хиперболу они разговарају у:

4. Прво поглавље романа "Збогом, мојих петнаест година" носи поднаслов "Онај поглед дивљег принца..." На којег се јунака дела односи овај поднаслов:

5. Главни јунаци приповетке "Пилипенда" су:

6. "Анђели, дајте да заспим, да спим, да ничег злог ја не сним." Ово су стихови песме:

7. Тачан назив чувене Змајеве рефлексивне песме гласи:

8. "Што претећ сунцу дере кроз облак" - у наведеном стиху песме "Отаџбина" препознаје се стилска фигура:

9. Означи драмски текст Данила Киша:

10. Колумбар је:

11. Приповетка Лазе Лазаревића носи наслов:

12. Којом троделном стилском фигуром се завршава песма "Српска дјевојка":

13. Коју приповетку није написао Иво Андрић:

14. Чију аутобиографију нисмо читали:

15. Романи Милоша Црњанског су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста