Српски романтизам – утврђивање

Српски романтизам – утврђивање

Резултат теста

1. Романтизам као књижевни правац обележио је:

2. Песма ,,Међу јавом и мед сном" je:

3. Ко је написао ,,Житије Хајдук Вељка Петровића"?

4. Песма која објашњава поетику песника, начин на који уметност настаје, назива се:

5. Која збирка песама говори о срећном породичном животу?
6. Песма ,,Поноћ" је:

7. ,,Ђулићи увеоци" тематизују:

8. Ком књижевном правцу припадају Бранко Радичевић, Ђура Јакшић, Јован Јовановић Змај и Лаза Костић?

9. ,,Ђачки растанак" написао је:

10. Песму ,,Слобода светa" написао је:
11. Ко је написао ,,Горски вијенац"?

12. Ко је написао песму ,,На Липару или Вече"?

13. Песму ,,Кад млидија умрети" написао је:

14. Ко је написао збирку песама ,,Ђулићи" и ,,Ђулићи увеоци"?

15. Ко је био српски реформатор и један од најзначајнијих историјских личности српског језика и културе, захваљујући коме је народни језик постао службени језик и захваљујући коме пишемо и читамо на српском народном језику?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ