Рељеф настао деловањем леда, крашке ерозије и ветра

Рељеф настао деловањем леда, крашке ерозије и ветра

1. Како се назива место одакле полазе ледници?

2. На завршетку ледника се јављају:

3. Површински крашки облици рељефа су:

4. Крашка ерозија је нарочито изражена у _______ пределима.

5. Највећа лесна зараван је _________.
6. _______ настају често на местима где су шкрапе уништене.

7. Највише пећина има у:

8. При ______ ерозији долази до хемијског разлагања стена под утицајем воде.

9. Како се називају остаци долине некадашњег ледника?

10. У Србији је ледничка ерозија нарочито била изражена на:
11. При _______ ерозији ледници мењају изглед Земљине површине.

12. _________ су пећински накит који се подиже са дна пећине.

13. Јаме и пећине су ________ облици рељефа.

14. Код Мајданпека се налази:

15. Еолска ерозија је изражена углавном у подручју:
16. Срастањем више вртача настају увале.

17. _______ су пећински накит који виси са таваница.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста