Od sistema organa do organizma – test

Od sistema organa do organizma – test

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ 

Резултат теста

1. Tipovi telesnih tečnosti mogu biti:

2. Poveži!

3. Izbaci uljeza!

4. Čulo vida spada u mehanička čula.

5. Pelikula je membrana:
6. Uloga sistema organa za izlučivanje je izbacivanje štetnih čestica i viška vode!

7. Od zametnog listića ektoderma nastaje koža.

8. Zatvoreni krvni sistem imaju:

9. Krvni sistem ili sistem organa za cirkulaciju čine:

10. Čula mogu biti mehanička, hemijska i optička.
11. Periodična izmena dlake kod sisara naziva se:

12. Označi netačan odgovor:

13. Sve životinje se razmnožavaju bespolnim putem.

14. Svi sistemi organa čine:

15. Disanje je:
16. Koža kičmenjaka je:

17. Izbaci uljeza!

18. Periodična izmena perija kod ptica naziva se:

19. Kičmenjaci dišu na:

20. Hemolimfa je tečnost koja cirkuliše otvorenim sistemom a sreće se kod insekata.
21. Kičmenjaci imaju:

22. Kod riba srećemo spoljašnju oplodnju.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ