Масти и уља – тест

Масти и уља – тест

Ar i Mr – тест

Резултат теста

1. Шта су масти и уља?

2. Одредити које од следећих тврдњи су тачне:

3. Естри масних кисела и глицерола називају се:

4. Општа формула триацилглицерола је:

5. Маргарин је:
6. Масти и уља користе се за добијање:

7. Која од наведених карбоксилних киселина може бити саставни део масти и уља?

8. Дата реакција сапонификације се користи за добијање сапуна.

9. Формула палмитинске киселине је:

10. Од чега се производе детерџенти?
11. Масти које се производе за потребе исхране настају:

12. Уље се не може растворити у:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ