Органска једињења са кисеоником 2 – тест

Органска једињења са кисеоником 2 – тест

Сличну проверу у Wordu преузмите ОВДЕ

или

Сличну проверу у Wordu преузмите на линку испод.

 

Органска једињења са кисеоником – тест (8. разред)

Резултат теста

1. Који елементи улазе у састав органских једињења са кисеоником?

2. Како се зове функционална група алкохола

3. Како се изводе називи алкохола?

4. Напиши назив алкохола чија је формула СН3-СН2-СН2-СН2-ОН

5. Напиши мазив алкохола формуле СН3-СНОН-СН2-СН2-СН3
6. Према броју хидроксилних група алкохоли се деле на:

7. Ког агрегатног стања је бутанол?

8. Ког агрегатног стања је алкохол који у свом молекулу садржи 12 угљеникових атома?

9. Која је функционална група карбоксилних киселина?

10. Како се изводе називи карбоксилних киселина?
11. Напиши назив следећег једињења CH3 – CH2 –CH2-COOH

12. Ако карбоксилна киселина има 6 угљеникова атома, ког је агргатног стања?

13. Које киселине спадају у више масне киселине?

14. Да ли се 1-пропанол раствара у води?

15. Да ли се 2-хексанол раствара у води?
16. Која више масна киселина је у течном агрегатном стању?

17. Напиши формулу сирћетне киселине?

18. Да ли се сирћетна киселина раствара у води?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ