Prirodna baština Srbije – test za 8. razred

Prirodna baština Srbije – test za 8. razred

Сличну проверу у Word формату можете преузети на линку испод.

Prirodna baština Srbije – тест

1. Divlje vrste koje su ugrožene ili mogu postati ugrožene, a imaju poseban značaj su:

2. Retke zaštićene vrste na Šar-planini su:

3. Specifičnost Fruške gore čini preko 30 vrsta:

4. Nacionalni park Đerdap nalazi se na granici sa:

5. Vidra je primer životinje koja spada u ugrožene vrste na teritoriji Srbije.
6. Đerdapska klisura je jedino stanište na svetu vrsti:

7. Koja ugrožena vrsta ptice se sreće isključivo na Fruškoj gori?

8. Kako se nazivaju dokumenta koja su delovi geološkog i biološkog nasleđa i koja imaju veliki naučni, kulturni i obrazovni značaj?

9. Koja biljka predstavlja specifičnost Vlasinske visoravni?

10. Najmanji nacionalni park u Srbiji je:
11. Osnovna jedinica zaštite prirode Srbije je:

12. Nacionalni park ''Tara'' je poznat po:

13. Jedan od retkih fenomena koji se javlja u Đavoljoj varoši je:

14. Vlasinska visoravan, sa istoimenim jezerom, je primer:

15. Koliko područja na teritoriji Srbije ima status nacionalnog parka?
16. U okviru kog nacionalnog parka se nalazi Lepenski vir?

17. Zaštićena područja u Srbiji čine:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста