Електрична струја – увод

Електрична струја – увод

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Електрична струја – увод

Резултат теста

1. Наелектрисана тела не морају да се додирну да би деловала једно на друго.

2. Јачина електричног поља зависи од

3. Бакар, водени раствор кухињске соли и графит су

4. Дрво је

5. Када се слободни електрони крећу у једном смеру то је:
6. У проводнику кроз који не тече струја

7. Јачина електричне струје мери се у

8. Мера разлике потенцијала између 2 тачке је:

9. Напон ствара _________________између 2 тачке.

10. Напон изазива
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ