Физичка и хемијска својства неметала – тест

Резултат теста

1. Због чега се неметали у елементарном стању слабо растварају у води?

2. Који неметали се налазе у чврстом агрегатном стању?

3. Хлор је:

4. Који неметали имају сталне валенце? (више тачних одговора)

5. Који неметал експлозивно реагује са водом?
6. Неметал на слици се чува у дестилованој води. Реч је о:

7. Како се кисеоник раствара у дестилованој води и шта је узрок?

8. У јонским бинарним једињењима, неметали су присутни у облику:

9. На основу слике закључујемо да неметали могу да граде:

10. Какве киселине граде неметали?
11. Који неметали могу имати кристалну структуру?

12. У важна неорганска једињења неметала убрајају се:

13. Колики је однос маса хемијских елемената у оксиду сумпора у којем је масени удео сумпора 40%?

14. Азотна киселина је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ