Poreklo i raznovrsnost života- sistematizacija (8.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Poreklo i raznovrsnost života- sistematizacija (8.r.)

1. Mezozoik je srednja era.

2. Paleozoik je ______ era.

3. Opisao ga je Čarls Darvin. U Aziji se smatra svetim drvetom. Ima trouglaste listove sa urezima na vrhu. Reč je o biljci:

4. Krajem perioda krede udar asteroida je izazvao razvoj biodiverziteta na planeti.

5. Insekti nemaju nikakvog značaja za razvoj skrivenosemenica.
6. __________ je biljni pigment zelene boje.

7. _________ su okamenjeni ostaci cijanobakterija.

8. Život na planeti Zemlji se pojavio u _______ sredini.

9. Prvi autotrofni organizmi koji su vršili fotosintezu su:

10. Latimerija je:
11. Prekambrijum je trajao preko 3 milijarde godina.

12. Šta je prikazano na fotografiji iznad?

13. Cijanobakterije su ispuštale kiseonik u atmosferu i postepeno formirale:

14. Današnji ugalj je poreklom iz doba karbona u paleozoiku.

15. Prekambrijum je:
16. _________ je zajednica dva organizma.

17. ________ su preci slonova duge dlake koji su živeli tokom perioda kenozoika.

18. Kenozoik je počeo pre __ miliona godina.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста