Regulatorna uloga hormona kod biljaka

Regulatorna uloga hormona kod biljaka

1. Giberelini usporavaju starenje listova.

2. Jedan proces kod biljaka je regulisan delovanjem većeg broja hormona istovremeno.

3. ______ je jedini hormon u gasovitom obliku.

4. Na fotografiji iznad je prikazan efekat:

5. Koji hormon utiče na sazrevanje plodova?
6. Koji hormoni stimulišu ćelijske deobe?

7. ______ su biljni hormoni koji utiču na izduživanje stabla i korena.

8. Giberelini deluju na klijanje semena nekih žitarica koje kao rezervne supstance sadrže skrob.

9. Biljni hormoni (______) su supstance koje se luče u ______ količinama.

10. Auksini imaju ulogu u stvaranju adventivnih korenova.
11. Apscisinska kiselina utiče na:

12. Biljni hormoni deluju tako što stimulišu ili ______ fiziološki proces.

13. Na fotografiji iznad je prikazan proces _________.Hormon povezan sa ovim procesom je _______.

14. U kojim delovima biljke se mogu naći auksini?

15. Koji biljni hormoni imaju funkciju da stimulišu izduživanje stabla?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста