Regulatorna uloga hormona kod biljaka

Regulatorna uloga hormona kod biljaka

1. Biljni hormoni deluju tako što stimulišu ili ______ fiziološki proces.

2. Na fotografiji iznad je prikazan efekat:

3. Koji hormon utiče na sazrevanje plodova?

4. Koji hormoni stimulišu ćelijske deobe?

5. U kojim delovima biljke se mogu naći auksini?

6. Biljni hormoni (______) su supstance koje se luče u ______ količinama.

7. ______ su biljni hormoni koji utiču na izduživanje stabla i korena.

8. Auksini imaju ulogu u stvaranju adventivnih korenova.

9. ______ je jedini hormon u gasovitom obliku.

10. Na fotografiji iznad je prikazan proces _________.Hormon povezan sa ovim procesom je _______.

11. Koji biljni hormoni imaju funkciju da stimulišu izduživanje stabla?

12. Giberelini deluju na klijanje semena nekih žitarica koje kao rezervne supstance sadrže skrob.

13. Jedan proces kod biljaka je regulisan delovanjem većeg broja hormona istovremeno.

14. Apscisinska kiselina utiče na:

15. Giberelini usporavaju starenje listova.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста